Logo Cure-cliniq

Resultaten praktijkstudie Ampcoil 2019

Om de doeltreffendheid van Ampcoil te meten en de behandeling verder op punt te stellen, voerde de Cure-CliniQ in 2019 een grootschalige en nauwgezette studie uit naar de resultaten van de aangeboden Ampcoil-behandeling bij alle cliënten. De resultaten van deze studie werden vervolgens verwerkt en geanalyseerd, en leidden tot de volgende conclusies:
 
Voor alle cliënten die in 2019 in de Cure-CliniQ behandeld zijn:
 
Vermindering van de meest voorkomende klachten:
  • Stress en spanning – 43%
  • Extreme vermoeidheid en lethargie – 29%
  • ‘Brain fog’ en verwardheid – 28%
  • Gewrichtsklachten en spierpijn – 26%
  • Geheugenproblemen en verwardheid – 23%
 
Daarnaast stelden we een algemene toename van het welbevinden van de cliënten vast, gemiddeld met 32%. Deelnemers aan de studie gaven aan zich niet enkel (fysiek) fitter te voelen, maar ook minder last te hebben van psychische klachten en een beter humeur te hebben.
 
Het belangrijkste resultaat van de studie is evenwel dat de positieve effecten ook op de lange termijn werden waargenomen. De verbeteringen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de deelnemers was dus niet tijdelijk. Dit bevestigt de doeltreffendheid van de unieke Ampcoil-behandeling van de Cure-Cliniq!

Cure-CliniQ is de enige praktijk in Nederland die de unieke Ampcoil-therapie aanbiedt. Hoewel het om een relatief onbekende behandeling gaat, is er in andere landen zoals de Verenigde Staten al meer onderzoek naar de resultaten gebeurd. Ook daar blijkt dat voor de meerderheid van de cliënten, met soms zeer uiteenlopende klachten, de resultaten zeer positief zijn:

Meer dan 89% van de gebruikers van Ampcoil meldt dat ze to 84-93% minder last hadden van klachten of symptomen na afloop van de behandeling.

 

 

 

 

 

 

Contactformulier

14 + 8 =

Cure-CliniQ

Fort Isabella

Reutsedijk 9 

5264 PC Vught

06 41511219

info@curecliniq.com

KVK 17240274

BTW NL001744656B44